Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju

Osie

Powiat wiecki jako lider w partnerstwie z omioma gminami powiatu wieckiego oraz Firm CERTES Sp. z o. o. w odpowiedzi na konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-002/17 ogoszony w ramach dziaania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwj 2014-2020 zoy wniosek aplikacyjny pn. ?Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju.?

Wniosek ten przeszed pozytywnie etap oceny formalnej i merytorycznej. Pozytywnie zakoczy si rwnie etap negocjacji i wniosek zosta zakwalifikowany do dofinansowania. Cakowita warto projektu wynosi 1 430 034,35 z, z czego wnioskowane dofinansowanie wynosi 1 203 666,35 z.

W ramach projektu dofinansowane zostan zadania poprawiajce efektywno zarzdzania usugami administracyjnymi w dwch obszarach ? podatki i opaty lokalne oraz zarzdzanie nieruchomociami.


Gminy Powiatu wieckiego uczestniczce w projekcie:


Gmin Bukowiec,

Gmin Jeewo

Gmin Drzycim

Gmin Lniano

Gmin Osie

Gmin Pruszcz

Gmin wiecie

Gmin wiekatowo


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama