Jesienna pora dla seniora - Pruskie

Dziki udziaowi w konkursie, organizowanym przez Urzd Marszakowski na rzecz integracji spoecznej seniorw, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie uzyskao dotacj na cykl ciekawych zaj dla osb 60+.

Seniorzy mogli wzi udzia w warsztatach z fizjoterapeut, na ktrych, poza pogadank na temat pomylnego starzenia si, byy wsplne wiczenia moliwe do samodzielnego wykonania w domu. Byo te spotkanie z psychologiem, dotyczce sposobw rozadowywania stresu, trening pamici i koncentracji uwagi. Uczestnicy zaj, razem z wnukami, pojechali na wycieczk do Wioski Gincych Zawodw w Koronowie, gdzie wszyscy razem brali udzia w warsztatach garncarskich, z samodzielnym lepieniem ceramicznych naczy i ciekawymi historiami, opowiadanymi przez prawdziwego, tradycyjnego mistrza garncarstwa. Atrakcj dnia by rwnie wyjazd do kina, z wyborem filmu dla rnych grup wiekowych. Starsi mieszkacy Pruskich mogli take uczestniczy w spotkaniu prnie dziaajcego Klubu Seniora "Osiacy" przy Gminnym Orodku Kultury w Osiu, eby wzajemnie si pozna i zaplanowa wsplne przedsiwzicia.

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt
 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama