Spotkanie otwarte w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie

RewitalizacjaInformujemy, że zakończyły się konsultacje społeczne dotyczące "Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023" Konsultacje trwały w dniach od dnia 29 września 2017 r. do dnia 30 października 2017 r. Przypominamy o spotkaniu otwartym z interesariuszami rewitalizacji, które odbędzie się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Osie (pokój nr 3) w Osiu w dniu 10.11.2017 r. o godz. 10.00. Spotkanie ma charakter warsztatów strategicznych umożliwiających omówienie i ocenę propozycji projektów, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag oraz składanie ich do protokołu.