Savoir Vivre w Miedznie

Dnia 27.10.2017 r. w wietlicy w Miedznie odbyo si szkolenie z zasad nakrywania i dekorowania stou, ktre przeprowadzia Pani Halina Dbrowska pracownik K-P ODR Minikowo. Spotkanie skierowane byo do mieszkacw wsi Miedzno, ktrzy chc uzyska praktyczne umiejtnoci z zakresu wspczesnego savoir vivre. Spotkanie miao charakter warsztatowy, ilustrowany z przykadami z ycia codziennego.


Program realizowany jest przy pomocy wicze praktycznych. Dziki szkoleniu, uczestniczki wymieniy swoje pogldy, a mia atmosfera na spotkaniu utwierdzia nas w przekonaniu, i takie warsztaty s bardzo pomocne.

Organizator Recka Magorzata
(K-P ODR Minikowo)

alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt


alt

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama