Nasze Święto Niepodległości

OsieW dniu 11 listopada 2017 r. wspólnie przeżywaliśmy jedno z najważniejszych świąt naszej Ojczyzny – 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą za Ojczyznę w Kościele parafialnym pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Osiu. W swoim kazaniu ks. senior Stefan Kukliński przywoływał związane z „Ojczyzną” strofy poezji Asnyka, Kasprowicza, Baczyńskiego, Konopnickiej i  Szymborskiej. Proboszcz oskiej parafii ks. Konrad Baumgart w podziękowaniu za uczestnictwo w nabożeństwie podkreślił, że na tę wielką Ojczyznę składają się nasze małe „Ojczyzny”- te w których mieszkamy i pracujemy, w których mieszkają nasze rodziny, w których mamy przyjaciół. Swoje definicje „Ojczyzny” chwilę później wskazywali liczni mieszkańcy naszej gminy w programie filmowym przygotowanym przez uczniów Szkoły Podstawowej w Osiu.

Tradycyjnie już przedstawiciele władz gminnych, zakładów pracy i organizacji społecznych, wśród asysty oskich harcerzy, złożyli wiązanki kwiatów przy tablicy pamiątkowej poświęconej mieszkańcom naszej gminy pomordowanym w czasie II wojny światowej. W kwadrans później, w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu uroczystą akademię poprowadziła Irena Kozłowska - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Osie. Święto Niepodległości to okazja do wręczenia odznaczeń i medali. W tym roku Irena Kozłowska wspólnie z Michałem Grabskim - Wójtem Gminy Osie uhonorowali Bogusława Wiśniewskiego, wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzezinach. Z ich rąk Bogusław Wiśniewski odebrał nasze najwyższe wyróżnienie – statuetkę „Brązowe Koła”. Irena Kozłowska i Michał Grabski w imieniu Ministra Rolnictwa wręczyli też odznaki honorowe „Zasłużony dla Rolnictwa”. Te wyróżnienia odebrali Grażyna Domisch i Stefan Kwaśniewski.

Program artystyczny przedstawiła młodzież szkolna z Osia, przygotowana pod kierunkiem Beaty Bucholc, Marii Kaczmarek, Kamili Śpicy-Głowackiej. W przygotowaniach nad programem słowno-muzyczno-filmowym brał też udział Lucjan Meller z GOK Osie. To wśród kilku utworów muzycznych, zagranych i zaśpiewanych przez naszych uczniów usłyszeliśmy prywatne definicje słowa „Ojczyzna” wypowiedziane przez mieszkańców gminy Osie oraz życzenia dedykowane Polsce z okazji Święta Niepodległości.


Tekst i fot. MJL