Wjt Gminy Osie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomociami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z pn. zm.) podaje do publicznej wiadomoci wykaz nieruchomoci gruntowej i lokalowej stanowicych wasno Gminy Osie przeznaczonych do sprzeday w drodze bezprzetargowej:

Pena tre>>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama