W骿t Gminy Osie Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo禼iami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 z p蠹n. zm.) podaje do publicznej wiadomo禼i wykaz nieruchomo禼i gruntowej i lokalowej stanowi眂ych w砤sno舵 Gminy Osie przeznaczonych do sprzeda縴 w drodze bezprzetargowej:

Pe硁a tre舵>>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama