Informacja z otwarcia ofert na "Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu"

Wjt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomoci informacj z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na: ?Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu?


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 28.11.2017 r.


Dot.: postpowania o udzielenie zamwienia publicznego

Nr ROBiGK.271.5.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

?Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu?.


INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie dziaajc zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ? Prawo zamwie publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postpowaniu o udzielenie zamwienia publicznego na : ?Przebudowa stadionu lekkoatletycznego w Osiu?

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jak Zamawiajcy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamwienia: 3 000 000,00 z brutto

Termin wykonania zamwienia: od 1 marca 2018 r. do 30 wrzenia 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Okres rkojmi za wady wykonanych robt i zamontowanych urzdze

Oferty zoone w wyznaczonym terminie :

  1. TORAKOL Rajmund Zalewski

Koszczay 9, 88-210 Dobre

Cena : 3 873 334,75 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy

  1. Gardenia Sport Sp. z o.o.

Ul. Kobucka 13, 02-699 Warszawa

Cena : 4 451 060,90 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy

  1. ELSIK Sp. z o.o.

Lniska 22, 83-330 ukowo

Cena : 3 690 000,00 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy

  1. Przedsibiorstwo Usugowe HYDRO-EKO

Mirosaw Roek

Ul. Gabrieli Zapolskiej 18, 89-600 Chojnice

Cena : 3 967 452,22 z brutto

Okres rkojmi: 60 miesicy.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama