Od 1 grudnia 2017 r. obowizuj nowe kwoty przychodw decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu wiadcze emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoecznego informuje, e od 1 grudnia 2017 r. zmieniaj si kwoty przychodw decydujce o zmniejszeniu lub zawieszeniu wiadcze emerytalno-rentowych.

Od 1 grudnia 2017 r. kwoty miesicznego przychodu powodujce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynosz odpowiednio:


  • 70% przecitnego miesicznego wynagrodzenia, tj. 2.979 z 00 gr,
  • 130% tego wynagrodzenia, tj. 5.532 z 30 gr.

Nowe kwoty miesicznego przychodu powodujce zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty ogosi komunikatem z dnia 21 listopada 2017 r. Prezes Zakadu Ubezpiecze Spoecznych, w zwizku z ogoszeniem przez Prezesa Gwnego Urzdu Statystycznego przecitnego miesicznego wynagrodzenia za III kwarta 2017 r. (4.255 z 59 gr).


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama