Prezentacja Nordic Walking w Bydgoszczy

Nordic Walking na DugiejW dniu wczorajszym instruktorzy z Centrum Nordic Walking Bory Tucholskie na zaproszenie Bydgoskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej zaprezentowali aktywny, a co za tym idzie, zdrowy styl ycia, podczas Jarmarku witecznego, na ul. Dugiej w Bydgoszczy. W witecznej atmosferze, jednej z najpikniejszych bydgoskich ulic, Katarzyna Lejk, Katarzyna Walkusz, Andrzej Kowalski i Marek Lejk zachcali do uprawiania tej, coraz popularniejszej w kraju, formy rekreacji. Zachtom towarzyszy pokaz, indywidualne rozmowy oraz wskazwki i wyjanienia.

Pord dzwikw kold i migoccych wiate, wdrowcy  z kijkami maszerowali po wybrukowanej nawierzchni ul. Dugiej. Gwar i zgiek podczas jarmarku wiadczy, e impreza cieszya si duym zainteresowaniem mieszkacw Bydgoszczy. A my przypomnijmy, e na Dugiej gocilimy ju drugi raz. Wczeniej, bo we wrzeniu br. pokaz Nordic Walking zorganizowa i przeprowadzi Orodek Rehabilitacji i Wypoczynku PERA z Tlenia.


(Fot. Marek J. Lejk)Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama