Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, 偶e w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXV Sesja Rady Gminy Osie.

Poni偶ej pe艂na tre艣膰 og艂oszenia wraz z porz膮dkiem obrad:


ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie informuj臋, 偶e w dniu 28 grudnia 2017 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXV Sesja Rady Gminy Osie.

Porz膮dek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyj臋cie protoko艂u z ostatniej sesji

4. Zg艂aszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja W贸jta Gminy

6. Uchwalenie bud偶etu Gminy na 2018 rok

a) odczytanie projektu uchwa艂y bud偶etowej,

b) przedstawienie opinii komisji sta艂ych o projekcie uchwa艂y bud偶etowej na rok 2018,

c) g艂osowanie nad projektem uchwa艂y.

7. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osie na lata 2018-2023.

8. Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:

a) dokonania zmian w bud偶ecie gminy Osie na 2017 rok,

b) zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Osie na lata 2017-2022,

c) zasad ustalania i przekazywania z bud偶etu gminy 艣rodk贸w finansowych wynikaj膮cych
z rozliczenia podatku od towar贸w i us艂ug zwi膮zanego z samorz膮dowym zak艂adem bud偶etowym,

d) przyj臋cia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2018 rok,

e) okre艣lenia wymaga艅 jakie powinien spe艂nia膰 przedsi臋biorca ubiegaj膮cy si臋 o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie dzia艂alno艣ci w zakresie opr贸偶niania zbiornik贸w bezodp艂ywowych
i transportu nieczysto艣ci ciek艂ych na terenie gminy Osie,

f) nieodp艂atnego przej臋cia na w艂asno艣膰 Gminy Osie nieruchomo艣ci gruntowej, stanowi膮cej w艂asno艣膰 Skarbu Pa艅stwa.

9. Wolne wnioski i dyskusja

10. Zako艅czenie obrad sesji


Przewodnicz膮cy Rady Gminy
(-) Roman Wa艣kowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama