Ścieżka rowerowa do Brzezin i Żura

Osie ścieżka rowerowaW dniu 20 grudnia 2017 r. Michał Grabski – Wójt Gminy Osie i Andrzej Sitkiewicz- Skarbnik Gminy Osie uczestniczyli w uroczystym podpisaniu umów o dofinansowanie, ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Nasza umowa obejmuje realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej Osie – Brzeziny – Żur” o długości 4,261 km. i szerokości od 2,60m do 3,30m. W ogłoszonym przez Gminę Osie listopadowym przetargu udział wzięło 5 wykonawców, z których najtańsza oferta opiewa na kwotę ponad 3,3 mln zł. – informuje Michał Grabski. To kwota większa od przewidywanych i zabezpieczonych w budżecie środków finansowych. Zarówno Zamawiający jak i Wykonawcy związani są ofertą przez okres 30 dni, więc mamy jeszcze trochę czasu na podjęcie stosownej decyzji. O losach tego postępowania o zamówieniu zdecydują radni Rady Gminy Osie na najbliższej sesji – dodaje wójt.

W spotkaniu z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego uczestniczyli przedstawiciele wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie projektów w dziedzinie edukacji i włączenia społecznego, innowacji w firmach oraz przedsięwzięć związanych z kreowaniem alternatywy dla komunikacji samochodowej i poprawą bezpieczeństwa na drogach. Łączna wartość uruchomionego wsparcia przekroczyła kwotę 80 milionów złotych.

Jak informuje Urząd Marszałkowski w Toruniu – wartość przekazanych dotacji na budowę ścieżek rowerowych przekracza 6 milionów złotych, z czego Gmina Osie otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 198 933,59 zł.

Szersza relacja z uroczystości oraz lista beneficjentów znajduje się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu >>>.

Fot. Łukasz Piecyk dla UMWKPReklama
Reklama
Reklama
Reklama