Informacja z otwarcia ofert na : "Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie - Kujonki"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej nr 030112C Łąski Piec - Łążek"


Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 28.12.2017 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.10.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie – Kujonki”.


INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie – Kujonki”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 390 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: od 2 lipca 2018 r. do 30 sierpnia 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Cena : 512 239,67 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

Cena : 485 029,84 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama