Informacja z otwarcia ofert ne: "przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej Osie-Miedzno"

Gmina Osie
Ul. Dworcowa 6
86-150 Osie

Osie, 09.01.2018 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.11.2017.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej Osie – Miedzno”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa drogi gminnej Osie – Miedzno”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 3 500 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: do 31 lipca 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

Ul. Laskowicka 3, 86-100 Świecie

Cena : 3 995 655,79 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. F.H.U „KIC-TRANS” Piotr Różycki

Ul. Broniewskiego 4

86-140 Drzycim

Cena : 3 962 316,73 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

3. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”

Marcin Kwiatkowski

Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy

Cena : 4 397 201,37 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

4. STRABAG Sp. z o.o.

Ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Cena : 4 437 211,14 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

5. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

Ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański

Cena : 3 989 495,90 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama