Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych i komunikatów

Jednym z przedsięwzięć Obrony Cywilnej jest tworzenie systemów alarmowania, które mają ostrzegać ludność przed grożącym niebezpieczeństwem w celu umożliwienia jej ukrycie się w przygotowanych budowlach lub pomieszczeniach ochronnych ,a także opuszczenia strefy niebezpiecznej. Do ogłaszania (odwoływania) alarmów i komunikatów wykorzystuje się następujące urządzenia:1. systemy alarmowe ,

2. centralne oraz regionalne rozgłośnie Polskiego Radia i ośrodki Telewizji Polskiej.

ZASADY ZACHOWANIA SIĘ

PO OGŁOSZENIU ALARMU

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

- przygotuj maskę przeciwgazową lub środek zastępczy;

- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

- uszczelnij okna pomieszczenia w którym się znajdujesz mokrym papiereml ub szmatami,

- zabierz ze sobą dokumenty osobiste, odzież, zapasy żywności, wodę, indywidualne środki ochrony dróg oddechowych;

- zamknij okna i mieszkanie;

- udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;

- udaj się do najbliższego schronu lub ukrycia; Jeśli znajdujesz się w miejscu publicznym:

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.


KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej;

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska; - zamknij okna i mieszkanie;

- udaj się w miejsce lub w kierunku wskazanym w komunikatach radiowych lub przez służby ratownicze, władze i organa Obrony Cywilnej;


Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);


Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

- wykonuj polecenia służb ratowniczych, władz i organów Obrony Cywilnej.


KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU ZAKAŻENIAMI

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w środkach masowego przekazu

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.


KOMUNIKAT – UPRZEDZENIE O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH

I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

- włącz radioodbiornik na częstotliwości radiostacji lokalnych;

- postępuj zgodnie z zaleceniami podanymi w komunikatach;

- zamknij okna i mieszkanie;

W wypadku awarii obiektu z toksycznym środkiem przemysłowym:

- wyłącz urządzenia gazowe i elektryczne, wygaś paleniska;

- zamknij okna i mieszkanie;

- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

Jeśli nie zdążyłeś opuścić mieszkania:

- uszczelnij okna pomieszczenia, w którym się znajdujesz mokrym papierem lub szmatami;

- przygotuj wilgotne tampony na usta i nos do oddychania (najlepiej nawilżyć je roztworem wodnym sody oczyszczonej);

Jeśli znajdziesz się w miejscu publicznym:

- wykonuj polecenia organów Obrony Cywilnej, Straży Pożarnej i Policji.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Zielony Punkt KontrolnyReklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama