Wybory samorządowe: sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Na prośbę Krajowego Biura Wyborczego - Delegatura w Bydgoszczy prezentujemy Państwu dostęp do filmów (w wersji dla osób niesłyszących i bez tłumacza migowego) znajdujących się na kanale PKW i KBW na Youtube.

Wybory 2018

Wybory 2018


wersja bez tłumacza języka migowego
wersja z tłumaczem

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy? Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania? Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz! Sprawdź w swoim urzędzie gminy już dziś, czy Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców!


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama