Plan postępowań o udzielenie zamówień w roku 2018

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający Gmina Osie przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w danym roku finansowym:


Plan 2018
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama