Informacja z otwarcia ofert na" Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie"

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informacji z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie"
Gmina Osie

Ul. Dworcowa 6

86-150 Osie

Osie, 23.01.2018 r.


Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.1.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie”.

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa drogi gminnej we wsi Pruskie

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 250 000,00 zł brutto

Termin wykonania zamówienia: do 15 czerwca 2018 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : Okres rękojmi za wady wykonanych robót i zamontowanych urządzeń

Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. TOMBRUK Tomasz Parszewski

Ul. Opoczyńska 4, 26-425 Odrzywół

Cena : 298 647,69 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

2. TIT BRUK Tomasz Knopik

Ul. Tomaszowska 42/30 lok. 9

26-420 Nowe Miasto

Cena : 274 912,63 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

3. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe s.c.

Danuta Gliszczyńska, Andrzej Gliszczyński

Ul. Szczecińska 9, 77-300 Człuchów

Cena : 477 777,77 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

4. Zakład Brukarski Eugeniusz Baranowicz

Ul. Kormoranów 154, 85-432 Bydgoszcz

Cena : 249 470,67 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

5. Usługi Ogólnobudowlane „MARBRUK”

Marcin Kwiatkowski

Ul. Długa 1 , 89-606 Charzykowy

Cena : 312 897,24 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

6. Zakład Robót Drogowo Budowlanych DROGBUD

Michał Podralski

Krojczyn 64a, 87-610 Dobrzyń nad Wisłą

Cena : 292 869,89 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy

7. Inżynieria Drogowa Burchardt Wojciech

Ul. Poprzeczna 7/9, 86-200 Chełmno

Cena : 287 990,23 zł brutto

Okres rękojmi: 60 miesięcy


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama