Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, 偶e w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXVI Sesja Rady Gminy Osie.

Poni偶ej pe艂na tre艣膰 og艂oszenia wraz z porz膮dkiem obrad:


OG艁OSZENIE


Uprzejmie informuj臋, 偶e w dniu 6 lutego 2018 r. o godz. 15.30 w sali widowiskowej Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXVI Sesja Rady Gminy Osie.


Porz膮dek obrad sesji:


1.Otwarcie obrad sesji

2.Stwierdzenie quorum

3.Przyj臋cie protoko艂u z ostatniej sesji

4.Zg艂aszanie interpelacji przez radnych

5.Informacja W贸jta Gminy

6.Informacja sporz膮dzona wed艂ug stanu na dzie艅 31.12.2017 r. z zastosowanych ulg nale偶no艣ci pieni臋偶nych maj膮cych charakter cywilnoprawny w trybie uchwa艂y nr IV/16/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 marca 2011 roku

7.Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:

a) zmieniaj膮ca Wieloletni膮 Prognoz臋 Finansow膮 Gminy Osie na lata 2018-2023,

b) zmieniaj膮ca bud偶et Gminy Osie na 2018 rok,

c) zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,

d) wykazu k膮pielisk na terenie gminy Osie,

e) okre艣lenia sezonu k膮pielowego na terenie gminy Osie.

8. Sprawozdanie przewodnicz膮cych komisji z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Osie za 2017 r.

9. Przed艂o偶enie plan贸w pracy komisji sta艂ych Rady Gminy Osie na 2018 r.

10. Przedstawienie sprawozdania z wysoko艣ci 艣rednich wynagrodze艅 nauczycieli na poszczeg贸lnych stopniach awansu zawodowego w szko艂ach prowadzonych przez Gmin臋 Osie za 2017 rok

11. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych oraz realizacji zada艅 i z zakresu zwalczania narkomanii w 2017 roku

12. Wolne wnioski i dyskusja

13. Zako艅czenie obrad sesji.


Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Roman Wa艣kowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama