Zarz膮dzenie nr 245/18 W贸jta Gminy Osie

Zarz膮dzenie Nr 245/18 W贸jta Gminy Osie w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych oraz publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Osie oraz kryteri贸w branych pod uwag臋 i dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w


Zarz膮dzenie Nr 245/18
W贸jta Gminy OSIE

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia harmonogramu czynno艣ci w post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym w roku szkolnym 2018/2019 do publicznych przedszkoli i oddzia艂贸w przedszkolnych oraz publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Osie oraz kryteri贸w branych pod uwag臋 i dokument贸w niezb臋dnych do potwierdzenia tych kryteri贸w.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz膮dzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232) oraz art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o艣wiatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949, 2203) zarz膮dza si臋, co nast臋puje:

搂 1. W post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2018/2019 do przedszkoli publicznych i oddzia艂贸w przedszkolnych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Osie ustala si臋 nast臋puj膮cy harmonogram:

Lp.

Rodzaj czynnoci

Termin w postpowaniu rekrutacyjnym

Termin w postpowaniu uzupe艂niajcym

1

Z艂o偶enie wniosku o przyj臋cie do

przedszkola lub innej formy

wychowania przedszkolnego wraz

z dokumentami potwierdzaj膮cymi

spe艂nianie przez kandydata

warunk贸w lub kryteri贸w branych pod

uwag臋 w post臋powaniu

rekrutacyjnym


od 13.04.2018 r.

do 27.04.2018 r.
godz. 15:00


od 22.05.2018 r.

do 29.05.2018 r.
godz. 15:00

2

Weryfikacja przez komisj臋 rekrutacyjn膮 wniosk贸w o przyj臋cie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie przez kandydata warunk贸w lub kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodnicz膮cego komisji rekrutacyjnej czynno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 20t ust. 7 ustawy


do 07.05.2018 r.


do 05.06.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomo艣ci

przez komisj臋 rekrutacyjn膮 listy

kandydat贸w zakwalifikowanych

i kandydat贸w niezakwalifikowanych


08.05.2018 r.

godz. 15.00


06.06.2018 r.

godz. 15.00

4

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata woli przyj臋cia w postaci

pisemnego o艣wiadczenia


od 10.05.2018 r.

do 18.05.2018 r.

godz. 15:00


od 11.06.2018 r.

do 13.06.2018 r.

godz. 15:00

5

Podanie do publicznej wiadomo艣ci

przez komisj臋 rekrutacyjn膮 listy

kandydat贸w przyj臋tych i kandydat贸w

nieprzyj臋tych21.05.2018 r.

godz. 15.00


22.06.2018 r.

godz. 12.00

搂 2. W post臋powaniu rekrutacyjnym oraz post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2018/2019 do klas pierwszych szk贸艂 podstawowych, dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Osie, ustala si臋 nast臋puj膮cy harmonogram:

Lp.

Rodzaj czynnoci

Termin w postpowaniu rekrutacyjnym

Termin w

postpowaniu uzupe艂niajcym

1

Z艂o偶enie wniosku o przyj臋cie do szko艂y podstawowej wraz z dokumentami potwierdzaj膮cymi spe艂nianie przez kandydata warunk贸w lub kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym


od 13.04.2018 r.

do 27.04.2018 r.
godz. 15:00


od 01.06.2018 r.

do 08.06.2018 r.

godz. 15:002

Weryfikacja przez komisj臋 rekrutacyjn膮 wniosk贸w o przyj臋cie do szko艂y podstawowej i dokument贸w potwierdzaj膮cych spe艂nianie przez kandydata warunk贸w lub kryteri贸w branych pod uwag臋 w post臋powaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodnicz膮cego komisji rekrutacyjnej czynno艣ci, o kt贸rych mowa w art. 20t ust. 7 ustawy
do 07.05.2018 r.
do 14.06.2018 r.

3

Podanie do publicznej wiadomo艣ci

przez komisj臋 rekrutacyjn膮 listy

kandydat贸w zakwalifikowanych

i kandydat贸w niezakwalifikowanych


08.05.2018 r.

godz. 15.00


15.06.2018 r.

godz. 15:00


4

Potwierdzenie przez rodzica

kandydata woli przyj臋cia w postaci

pisemnego o艣wiadczenia


od 10.05.2018 r.

do 18.05.2018 r.

godz. 15:00od 18.06.2018 r.

do 25.06.2018 r.


5

Podanie do publicznej wiadomo艣ci

przez komisj臋 rekrutacyjn膮 listy

kandydat贸w przyj臋tych i kandydat贸w

nieprzyj臋tych


21.05.2018 r.

godz. 15.00


26.06.2018 r.

godz. 15:00


搂 3. W post臋powaniu rekrutacyjnym i post臋powaniu uzupe艂niaj膮cym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach oraz szk贸艂 podstawowych obowi膮zuj膮 kryteria oraz dokumenty do ich potwierdzenia zawarte w Uchwale nr XX/146/17 Rady Gminy Osie z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie okre艣lenia kryteri贸w naboru do publicznych przedszkoli i do oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szk贸艂 podstawowych prowadzonych przez Gmin臋 Osie :

1) Do publicznych przedszkoli oraz oddzia艂贸w przedszkolnych w szko艂ach podstawowych w drugim etapie post臋powania rekrutacyjnego obowi膮zuj膮 nast臋puj膮ce kryteria wraz z liczb膮 punkt贸w naboru oraz dokumenty niezb臋dne do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryteria rekrutacji okre艣lone przez organ prowadz膮cy

Dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂niane kryterium

Warto艣膰 kryterium w punktach

1.

Kandydat, kt贸rego oboje rodzice pracuj膮 lub prowadz膮 dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub prowadz膮 gospodarstwo rolne

O艣wiadczenie rodzic贸w o: zatrudnieniu, prowadzeniu dzia艂alno艣ci gospodarczej, prowadzeniu gospodarstwa rolnego

5

2.

Kandydat, kt贸rego rodzice studiuj膮/ucz膮 si臋 w trybie dziennym

O艣wiadczenie rodzic贸w o pobieraniu

nauki w systemie dziennym

4

3.

Kandydat, kt贸rego rodze艅stwo b臋dzie kontynuowa艂o wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej

O艣wiadczenie o kontynuacji wychowania przedszkolnego przez rodze艅stwo kandydata ubiegaj膮cego si臋 o przyj臋cie do przedszkola lub oddzia艂u przedszkolnego w szkole podstawowej


3

4.

Kandydat z rodziny b臋d膮cej pod opiek膮 Gminnego O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej, za wyj膮tkiem korzystania ze 艣wiadcze艅 jednorazowych

Za艣wiadczenie wydane przez Gminny O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej


2

2) Do klas pierwszych publicznych szk贸艂 podstawowych dla kandydat贸w zamieszka艂ych poza obwodami tych szk贸艂 obowi膮zuj膮 nast臋puj膮ce kryteria wraz z liczb膮 punkt贸w naboru oraz dokumenty niezb臋dne do ich potwierdzenia:

Lp.

Kryteria przyj臋cia kandydata do klasy pierwszej szko艂y podstawowej, gdy dysponuje wolnymi miejscami

Dokumenty potwierdzaj膮ce spe艂niane kryterium

Liczba punkt贸w

1.

Rodze艅stwo kandydata spe艂nia obowi膮zek szkolny w tej samej szkole

O艣wiadczenie rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych

3

2.

Kandydat ucz臋szcza艂 do oddzia艂u przedszkolnego, innej formy wychowania przedszkolnego w danej szkole

O艣wiadczenie rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych

2

3.

Miejsce pracy rodzic贸w znajduje si臋 w obwodzie szko艂y, do kt贸rej sk艂adany jest wniosek

O艣wiadczenie rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych

1

4.

Kandydat mieszka w gminie Osie

O艣wiadczenie rodzic贸w lub opiekun贸w prawnych

1

搂 4. Wykonanie zarz膮dzenia powierza si臋 dyrektorom plac贸wek o艣wiatowych dla kt贸rych organem prowadz膮cym jest Gmina Osie.

搂 5. Zarz膮dzenie podlega podaniu do publicznej wiadomo艣ci przez og艂oszenie na stronie internetowej Gminy Osie, Biuletynie Informacji Publicznej, tablicach og艂osze艅 Urz臋du Gminy Osie oraz plac贸wek o艣wiatowych w gminie Osie.

搂 6. Zarz膮dzenie wchodzi w 偶ycie z dniem podpisania.

Zarz膮dzenie>>>

Uchwa艂a>>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama