Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia na "Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie-Kujonki"

W贸jt Gminy Osie informuje o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie-Kujonki".


Osie, 31.01.2018 r.

RO艢BiGK.271.10.2017.ZP


OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

鈥濸rzebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie 鈥 Kujonki鈥.

Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 publicznych pod nr 500022965-N-2018 z dnia 31-01-2018 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Przy udziale 艣rodk贸w bud偶etu Wojew贸dztwa Kujawsko-Pomorskiego pochodz膮cych z tytu艂u wy艂膮cze艅 grunt贸w rolnych z produkcji.

Zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych:

tak

Numer og艂oszenia: 631254-N-2017

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

Post臋powanie zosta艂o przeprowadzone przez centralnego zamawiaj膮cego

tak

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO:

Administracja samorz膮dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

Przebudowa drogi gminnej nr 030109C Osie 鈥 Kujonki.

Numer referencyjny(je偶eli dotyczy):

RO艢BiGK.271.10.2017.ZP

II.2) Rodzaj zam贸wienia:

Roboty budowlane

II.3) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:

Przedmiotem zam贸wienia jest przebudowa drogi transportu rolniczego, b臋d膮cej drog膮 gminn膮 nr 030109C Osie 鈥 Kujonki na terenie so艂ectwa Osie. D艂ugo艣膰 odcinka przewidzianego do przebudowy 鈥 0,98 km. Przedsi臋wzi臋cie zlokalizowane jest w p贸艂nocnej cz臋艣ci wsi Osie. Pocz膮tek drogi przewidzianej do przebudowy znajduje si臋 w Osiu na skrzy偶owaniu z drog膮 powiatow膮 Nr 1202 C 艁uby - Osie, a koniec w km. 0,98 ci膮gu drogi gminnej nr 030109C Osie 鈥 Kujonki. Droga obs艂uguje ruch lokalny i stanowi dojazd do teren贸w rolnych i gospodarstw po艂o偶onych w ci膮gu drogi. Teren posiada niezb臋dne sieciowe uzbrojenie techniczne. Klasa drogi 鈥濪鈥, Kategoria ruchu: KR1, Szeroko艣膰 jezdni 4 mb. Szeroko艣膰 poboczy 0,5mb. W ramach inwestycji przewiduje si臋: Roboty pomiarowe 鈥 0,98 km; Wznowienie granic 鈥 20 szt; Roboty ziemne i przygotowawcze 鈥 4116m2; Podbudow臋 z destruktu 鈥 4116 m2; Dwuwarstwow膮 jezdni臋 o nawierzchni bitumicznej 鈥 4018 m2; Zjazdy o nawierzchni bitumicznej - 120 m2; Pobocza 鈥 980m2, Roboty wyko艅czeniowe, w tym oznakowanie pionowe; Inwentaryzacj臋 powykonawcz膮 鈥 0,98 km.

II.4) Informacja o cz臋艣ciach zam贸wienia:

Zam贸wienie by艂o podzielone na cz臋艣ci:

nie

II.5) G艂贸wny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og艂oszenie dotyczy zako艅czenia dynamicznego systemu zakup贸w: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 29/01/2018

IV.2) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia

Warto艣膰 bez VAT 332371.10

Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:脗脗脗脗聽 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z pa艅stw nieb臋d膮cych cz艂onkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drog膮 elektroniczn膮: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie zosta艂o udzielone wykonawcom wsp贸lnie ubiegaj膮cym si臋 o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U 鈥濳IC-TRANS鈥 Piotr R贸偶ycki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Broniewskiego 4

Kod pocztowy: 86-140

Miejscowo艣膰: Drzycim

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest ma艂ym/艣rednim przedsi臋biorc膮: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa nie b臋d膮cego cz艂onkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO艢CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto艣膰 umowy 485029.84

Oferta z najni偶sz膮 cen膮/kosztem 485029.84

Oferta z najwy偶sz膮 cen膮/kosztem 512239.67

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy/podwykonawcom

Nie

Warto艣膰 lub procentowa cz臋艣膰 zam贸wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM脫WIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG艁OSZENIA, ZAM脫WIENIA Z WOLNEJ R臉KI ALBO ZAPYTANIA O CEN臉

IV.9.1) Podstawa prawna

Post臋powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale偶y poda膰 uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja艣ni膰, dlaczego udzielenie zam贸wienia jest zgodne z przepisami.


W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama