"Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017"

alt

Osie , 16 .02.2018 rok


INFORMACJA

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu informuje iż:Jest już dostępne oświadczenie potwierdzające brak zmian w tegorocznym wniosku w porównaniu z wnioskiem złożonym 2017 roku

Od 15 lutego do 14 marca 2018 r. rolnicy mogą składać w biurach powiatowych ARiMR "Oświadczenia potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017"

Złożenie przez uprawnionego rolnika w tym terminie takiego oświadczenia, jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności za 2018 r.

Oświadczenie takie może złożyć jedynie rolnik, który spełnia następujące warunki:

  1. we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:
    - jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
    - płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
    - wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
    - premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020);
  2. potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku ubiegłym.


Ponadto informujemy iż oświadczenie można pobrać ze strony AR i MR http://www.arimr.gov.pl/ oraz w biurze PZDR w Świeciu oraz w Urzędach Gmin.


Przed złożeniem oświadczenia można skontaktować się z doradcą Małgorzata Recka tel.723340102, biuro PZDR Świecie tel.523310011 lub można skontaktować się z pracownikiem biura powiatowego AR I MR w Świeciu tel. 523303036.

Rolnicy, którzy nie złożą oświadczenia do 14.03.2018 r. składają e-wniosek przez Internet w dniach od 15.03.2018 r. - 15.05.2018 r.

Recka Małgorzata
K-P ODR Minikowo
(Tel.723340102)
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama