Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia

W贸jt Gminy Osie informuje o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn. "Przebudowa drogi gminnej Osie - Miedzno".Osie, 20.02.2018 r.

RO艢BiGK.271.11.2017.ZP

OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Roboty budowlane

Przebudowa drogi gminnej Osie 鈥 Miedzno.


Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 publicznych pod nr 500037543-N-2018 z dnia 20-02-2018 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak

Numer og艂oszenia: 634481-N-2017

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

Post臋powanie zosta艂o przeprowadzone przez centralnego zamawiaj膮cego : tak

I.1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO:

Administracja samorz膮dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

Przebudowa drogi gminnej Osie 鈥 Miedzno.

Numer referencyjny(je偶eli dotyczy):

RO艢BiGK.271.11.2017.ZP

II.2) Rodzaj zam贸wienia:

Roboty budowlane

II.3) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:

Droga 艂膮cz膮c膮 wsie Osie i Miedzno jest drog膮 gmin膮 klasy L. (dawna droga powiatowa). Pe艂ni ona funkcje komunikacyjn膮 dla zabudowy mieszkaniowej (w Miedznie i w Osiu ul. Ko艣ciuszki) oraz nieruchomo艣ci i obiekt贸w rolniczych zlokalizowanych przy drodze. Przedsi臋wzi臋cie polega na przebudowie drogi oraz przebudowie i rozbudowie sieci og贸lnosp艂awnej na sie膰 kanalizacji deszczowej, budow臋 kanalizacji sanitarnej o d艂ugo艣ci 322m. i wodoci膮gowej o d艂ugo艣ci 329 m, w obr臋bie ul. Ko艣ciuszki w Osiu wraz z przy艂膮czami wody d艂. 158mb/ 26 szt. i przy艂膮czy kanalizacji sanitarnej 136mb./22 szt. W projekcie drogowym przewidziano przebudow臋 jezdni o nawierzchni bitumicznej o szer. 5-6m. na odcinku 3,4 km. oraz budow臋 zjazd贸w, przebudow臋 i budow臋 chodnik贸w z kostki betonowej, budow臋 ci膮gu pieszo-rowerowego o powierzchni 4541m2, przebudow臋 skrzy偶owa艅 w Osiu i Miedznie, budow臋 7 przej艣膰 dla pieszych o szeroko艣ci 4 m., budow臋 dw贸ch zatok autobusowych z wiatami, roboty przygotowawcze i geodezyjne, oznakowanie pionowe i poziome. Projektowana nawierzchnia drogi - warstwa profilu z AC 艣r. gr. 4 cm, warstwa 艣cieralna SMA 11 gr. 4 cm. nawierzchni chodnika - z kostki brukowej szarej z opaskami koloru czerwonego gr. 8cm. nawierzchnia ci膮gu pieszo-rowerowego: warstwa profilu z AC 11S gr. 4 cm.

II.4) Informacja o cz臋艣ciach zam贸wienia:

Zam贸wienie by艂o podzielone na cz臋艣ci:

nie

II.5) G艂贸wny Kod CPV: 45233120-6

Dodatkowe kody CPV: 45111200-0, 45231300-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og艂oszenie dotyczy zako艅czenia dynamicznego systemu zakup贸w

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 19/02/2018

IV.2) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia

Warto艣膰 bez VAT 2276519.47

Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 5

w tym:

liczba otrzymanych ofert od ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw: 5

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z pa艅stw nieb臋d膮cych cz艂onkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drog膮 elektroniczn膮: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie zosta艂o udzielone wykonawcom wsp贸lnie ubiegaj膮cym si臋 o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: F.H.U 鈥濳IC-TRANS鈥 Piotr R贸偶ycki

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Ul. Broniewskiego 4

Kod pocztowy: 86-140

Miejscowo艣膰: Drzycim

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest ma艂ym/艣rednim przedsi臋biorc膮: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa nie b臋d膮cego cz艂onkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO艢CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto艣膰 umowy 3962316.73

Oferta z najni偶sz膮 cen膮/kosztem 3962316.73

Oferta z najwy偶sz膮 cen膮/kosztem 4437211.14

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie

Warto艣膰 lub procentowa cz臋艣膰 zam贸wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM脫WIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG艁OSZENIA, ZAM脫WIENIA Z WOLNEJ R臉KI ALBO ZAPYTANIA O CEN臉

IV.9.1) Podstawa prawna

Post臋powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Nale偶y poda膰 uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja艣ni膰, dlaczego udzielenie zam贸wienia jest zgodne z przepisami.


W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 Grabski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama