Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, 偶e w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 15.30 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXVII Sesja Rady Gminy Osie.

Poni偶ej pe艂na tre艣膰 og艂oszenia wraz z porz膮dkiem obrad:

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Osie uprzejmie informuj臋, 偶e w dniu 6 marca 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXVII Sesja Rady Gminy Osie.

Porz膮dek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyj臋cie protoko艂u z ostatniej sesji

4. Zg艂aszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja W贸jta Gminy

6. Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:

a) dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2023,

b) dokonania zmian w bud偶ecie gminy Osie na 2018 rok,

c) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 艢wieckiemu,

d) udzielenia dotacji celowej dla Gminnej Przychodni w Osiu,

e) funduszu so艂eckiego na rok bud偶etowy 2019,

f) podzia艂u gminy Osie na okr臋gi wyborcze,

g) przyj臋cia programu opieki nad zwierz臋tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomno艣ci zwierz膮t na terenie gminy Osie w 2018 roku

h) okre艣lenia zasad udzielenia dotacji celowej w latach 218-2020 z bud偶etu gminy Osie, trybu post臋powania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczenia na pokrycie cz臋艣ci kosztu zakupu, monta偶u i uruchomienia proekologicznych 藕r贸de艂 ciep艂a,

i) wyra偶enia zgody na nabycie nieruchomo艣ci na rzecz Gminy Osie,

j) wyra偶enia zgody na nieodp艂atne nabycie nieruchomo艣ci na rzecz Gminy Osie,

k) pozbawienia statusu pomnika przyrody.

7. Sprawozdanie z realizacji rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie za 2017 r.

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zako艅czenie obrad sesji


Przewodnicz膮cy Rady Gminy
Roman Wa艣kowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama