Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Wójt Gminy Osie na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Osie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

Wykaz nieruchomości gruntowych>>>>>Reklama
Reklama
Reklama
Reklama