Zbiórka leków przeterminowanych

Osie aptekaWójt Gminy Osie podjął działania skierowane na zapewnienie mieszkańcom możliwości oddania leków przeterminowanych. W rezultacie mieszkańcy Gminy Osie od dnia dzisiejszego tj. 21 marca 2018 r., korzystający z lokalnych aptek w Osiu przy ul. Dworcowej (Apteka Jana Pawła II) i ul. Sienkiewicza (Apteka pod Łabędziem)  mają możliwość - bez żadnych opłat - oddać leki przeterminowane. Koszty zakupu pojemników na przeterminowane lekarstwa oraz utylizacji ich zawartości ponoszone są przez Gminę Osie.

Przeterminowane leki to odpady niebezpieczne. Zbudowane z szeregu związków chemicznych, po terminie przydatności stanowią potencjalne zagrożenie dla zdrowia lub nawet życia ludzi. Wyrzucone do „domowych śmieci” stanowią także poważne zagrożenie dla środowiska, bowiem mimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną. Związki zawarte w lekach są bardzo trwałe, a przedostając się do wód gruntowych lub gleb mogą je skazić na dziesięciolecia. Część toksyn pochodzących z lekarstw może kumulować się w komórkach organizmów żywych, stanowiąc dla nich zagrożenie. Przeterminowane leki wymagają specjalnego deponowania na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub powinny być poddane termicznej utylizacji.

Nigdy nie należy wyrzucać leków do toalety ani odpływu umywalki czy wanny niezależnie od formy leku (np. w kroplach lub syropie). Oczyszczalnie nie są w stanie odfiltrować ze ścieków substancji zawartych w lekach. Rozpuszczone leki wpływają w ten sposób do rzek i przenikają do wód gruntowych.

Leki zawierają substancje wpływające negatywnie na środowisko naturalne, a nawet zdrowie i życie ludzi. Związki chemiczne zawarte w lekach działają niszcząco na glebę i wodę, zatruwają żyjące w nich rośliny i zwierzęta, a ich działanie jest trwałe – nawet przez kilkadziesiąt lat. Z tego powodu nie wolno wyrzucać leków wraz z innymi odpadami komunalnymi do przydomowych koszy.

Co wrzucamy do pojemników?

1. Do pojemników wyrzucić możemy zarówno leki wydawane na receptę, bez recepty, wyroby medyczne (czopki, krople) jak i suplementy diety.

2. Do pojemnika możemy wrzucać leki w różnej formie:

o tabletki lub kapsułki w wielu gminach można wrzucić do pojemnika w blistrach lub pojemniczkach zbiorczych, chociaż np. w Lublinie należy wyrzucić je luzem,

o syropy wyrzucamy w buteleczkach, ale należy zachować ostrożność aby opakowanie nie stłukło się podczas umieszczania w pojemniku,

o maści i kremy wyrzucamy w tubkach,

o aerozole w nieuszkodzonych opakowaniach,

o zastrzyki w ampułkach.

3. Leki wyrzucamy bez tekturowych opakowań i ulotek – te wrzucamy do kosza na odpady suche albo oddajemy do punktów zbiórki makulatury.


Nie wrzucaj do pojemnika na leki:

• papierowych opakowań

• zużytych środków opatrunkowych

• strzykawek i igieł

• termometrów rtęciowych – niektóre punkty przyjmują termometry oddzielnie


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama