Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuję, że w dniu 5 kwietnia 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXVIII Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

b) podziału gminy Osie na stałe obwody głosowania,

c) maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Osie,

d) zasad usytuowania na terenie gminy Osie miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

7. Informacja z działalności stowarzyszenia „Bractwo Czarnej Wody”

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zakończenie obrad sesji


Przewodniczący Rady Gminy
Roman Waśkowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama