Polowania indywidualne w Nadleśnictwie Dąbrowa

OsieNadleśnictwo Dąbrowa informuje, że informacje dotyczące terminu rozpoczęcia i zakończenia oraz jednoznacznego określenia miejsca wykonywania polowania indywidualnego, w godzinach urzędowania Nadleśnictwo Dąbrowa, będą udzielali pracownicy nadleśnictwa pod numerem telefonu: 52 331 87 13 (wew. 27 lub 31). Informacja będzie udzielana w postaci wydruku, pobieranego z książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym, dla obwodu łowieckiego nr 17, prowadzonej w postaci elektronicznej.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama