Zgłaszanie szkód łowieckich

OsieDzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Zgodnie z nowymi przepisami w prawie łowieckim (Ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie) wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego (tj. wójta) gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powinien zwierać w szczególności:

• imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,

• wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

• wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Zgodnie z art 12. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie - do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych dotyczących zgłaszania i szacowania szkód łowieckich w płodach i uprawach rolnych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska - zachowują moc dotychczasowe zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich.

Szacowania szkód dokonuje zespół złożony z przedstawicieli Wójta, dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego oraz poszkodowanego właściciela lub posiadacza upraw.

Osoby do kontaktu w sprawie szacowania szkód: Marek Lejk tel. 530 702 640 lub tel. stacjonarny 52 3329540 e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , Pani Justyna Kimbar - tel. stacjonarny 52 3329540
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama