Informacja Wójta Gminy - ul. Kościuszki

Osie ul. Kościuszki

Informuję, że w najbliższych dniach w obrębie ulicy Kościuszki w Osiu rozpoczną się roboty związane z przebudową drogi Osie – Miedzno. Roboty będą polegały na przebudowie nawierzchni ulicy i chodników, kompletnej wymianie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, budowie kolektora deszczowego, przebudowie sieci oświetleniowej napowietrznej na podziemną oraz budowie nowego oświetlenia. Wspomniane wyżej roboty to tylko fragment inwestycji obejmującej przebudowę całego 3,5 km odcinka drogi z Osia do Miedzna, w tym budowę ścieżki pieszo-rowerowej.

Rozpoczęta inwestycja jest jedną z najtrudniejszych do przeprowadzenia, bowiem przebiega w terenie zabudowanym i zainwestowanym, a kompleksowa przebudowa obejmuje wszystkie sieci zlokalizowane w ulicy i chodnikach. Dodatkowo Zakład ENEA modernizuje sieć energetyczną oraz oświetlenie uliczne. Termin zakończenia wszystkich robót przewidziano do końca lipca br.

W pierwszej kolejności rozpoczną się roboty wodno - kanalizacyjne po prawej stronie ulicy w kierunku Miedzna. Mimo etapowania tej inwestycji, mieszkańcy ulicy Kościuszki od początku muszą się liczyć z ograniczonym dojazdem do nieruchomości lub nawet z niemożliwością dojazdu.

Zwracam się z prośbą do wszystkich mieszkańców ulicy Kościuszki, o wyrozumienie i cierpliwość w czasie trwania robót. Proszę też kierowców o parkowanie swoich pojazdów poza terenem budowy. Jestem przekonany, że najbliższe 9-10 tygodni utrudnień zaowocują nową ulicą i chodnikami, z bezawaryjną instalacją wodno-kanalizacyjną, z oświetleniem LED-owym i odprowadzeniem wody.

Jeszcze nigdy w historii naszej gminy nie było inwestycji w takim szerokim zakresie i na taką skalę, dlatego proszę mieszkańców nie tylko o wyrozumienie, ale też i o współpracę, zwłaszcza w trakcie przebudowy przyłączy wody lub kanalizacji do poszczególnych posesji.

Wójt Gminy Osie

(-) Michał Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama