Wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia.

Poniżej pełna treść:


Osie, 09.05.2018 r.

Wójt Gminy Osie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Osie przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 4 miesięcy:Położenie


Księga wieczysta


Nr działki i powierzchnia w m2


Cena opłaty miesięcznej

netto


Opis nieruchomości


Tleń


BY1S/00032523/8


część działki nr 14/2 – 500 m2400 zł + VAT


Nieruchomość gruntowa nie zabudowana położona w Tleniu przy Restauracji Samotna nad Wdą, z przeznaczeniem na miejsca parkingowe.

Podano do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 09.05.2018 r. do 30.05.2018 r. poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Osie oraz na stronie internetowej www.osie.pl

Szczegółowych informacji udziela Referat Rolnictwa Urzędu Gminy Osie – pok. nr 13, tel. 052 33 29 540.


Wójt Gminy Osie
(-)Michał Grabski
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama