Dofinansowanie do drogi Osie - Miedzno

Michał GrabskiW dniu wczorajszym wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz wspólnie z Wójtem Gminy Osie – Michałem Grabskim i Skarbnikiem Andrzejem Sitkiewiczem podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy drogi Osie – Miedzno w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Kwota dofinansowania dla Gminy Osie wyniosła 1 767 524,85 zł., natomiast cała inwestycja będzie kosztować 3 962316,73 zł.

Z terenu powiatu świeckiego dofinansowanie otrzymały gmina Osie i Bukowiec. Dofinansowanie otrzymał też Powiat Świecki. Z powiatu tucholskiego dofinansowanie otrzymały gminy Lubiewo i Cekcyn. Ogółem w 17 gminach i 6 powiatach regionu wyremontowanych i przebudowanych zostanie prawie 89 km dróg. Łączna wartość dofinasowania zadań z budżetu państwa na drogi gminne wyniesie 17 mln 083 tys. zł, a w przypadku dróg powiatowych - 15 mln 202 tys. zł. Kwoty te stanowią 50% kwalifikowalnych kosztów realizacji zgłoszonych zadań, pozostała połowa wydatków pokrywana jest z budżetu gmin lub powiatów.

Przebudowa drogi Osie – Miedzno rozpoczęła się w miesiącu kwietniu. Obecnie wykonawca zakończył roboty geodezyjne i przygotowawcze w obrębie 3 i pół kilometrowej drogi, w tym przygotował grunt pod budowę ścieżki rowerowej. Wcześniej informowaliśmy, że w najbliższych dniach rozpoczną się roboty związane z wymianą infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, deszczowej i oświetleniowej w obrębie ulicy Kościuszki, będącej początkiem drogi do Miedzna.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy >>>.Fot. strona Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama