Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego pt. "Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach".


Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego "Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach"Osie, dnia 11 maja 2018 r.

OGŁOSZENIE

o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez

Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

na realizację zadania publicznego pt.:

„ Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach ”


W dniu 09 maja 2017 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018, poz. 450):


„Poprawa bezpieczeństwa na otwartych wodach”.


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl
  2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie
  3. Na stronie internetowej www.osie.pl w zakładce konkursy


Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018 poz. 450) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


UWAGA: Oferta realizacji zadania publicznego do pobrania znajduje się na stronie BIP Osie >>>>>>>>>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama