Informacja dla rolników - Restrukturyzacja małych gospodarstw

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świeciu informuje iż ogłoszony został nabór wniosków przez AR i MR na działanie:

Restrukturyzacja małych gospodarstw - wnioski można składać od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Aby umożliwić większej liczbie rolników skorzystanie z premii na "Restrukturyzację małych gospodarstw", w tegorocznym naborze złagodzono niektóre kryteria przyznawania tego wsparcia w porównaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku chodzi o skrócenie okresu podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tegorocznym naborze wystarczy by rolnik był ubezpieczony w pełnym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadził działalności potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Bez zmian pozostały inne kryteria ubiegania się pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa - jego minimalna wielkość to 1 ha czy wielkość ekonomiczna gospodarstw - mniejsza niż 10 tys. euro. Rolnik zobowiązany jest również, tak, jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie. Wnioskom przyznane zostaną punkty na podstawie kryteriów wyboru operacji a suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy.

Wsparcie na "Restrukturyzacje małych gospodarstw" ma charakter bezzwrotnej premii o wysokości 60 tys. zł wypłacanej w dwóch etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozostałe 20 proc. Wysokość wydatków na inwestycje w środki trwałe musi wynieść co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.


Ponadto informuję iż:

- Wnioski o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany składane są do 25.06.2018 r.

Wnioski należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

-Termin składania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich za 2018 r. został wydłużony do 15.06.2018 r.


Zapraszamy
w sobotę i niedzielę 16-17 czerwca 2018 roku
w godz. 10-17

na XXII Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie koło Chełmna

oraz

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w czterdziestej pierwszej edycji

Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe
AGRO-TECH Minikowo
,
30 czerwca – 1 lipca 2018 r.

Targi AGRO-TECH mają swoją długoletnią tradycję i zaliczane są od wielu lat do jednych z ważniejszych wystaw w Polsce i największych w Północnej Polsce. Dedykowane są rolnikom stawiającym na nowatorskie rozwiązania w swoich gospodarstwach. Międzynarodowego charakteru targom, oprócz wszystkich liczących się krajowych wystawców dodają firmy zagraniczne m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Estonii, Słowenii, których udział z roku na rok jest coraz większy.


Recka Małgorzata (K-P ODR Minikowo) tel.723340102Reklama
Reklama
Reklama
Reklama