Informacja dla rolnik贸w - Restrukturyzacja ma艂ych gospodarstw

Kujawsko-Pomorski O艣rodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Powiatowy Zesp贸艂 Doradztwa Rolniczego w 艢wieciu informuje i偶 og艂oszony zosta艂 nab贸r wniosk贸w przez AR i MR na dzia艂anie:

Restrukturyzacja ma艂ych gospodarstw - wnioski mo偶na sk艂ada膰 od 18 czerwca do 17 lipca 2018 r.

Aby umo偶liwi膰 wi臋kszej liczbie rolnik贸w skorzystanie z premii na "Restrukturyzacj臋 ma艂ych gospodarstw", w tegorocznym naborze z艂agodzono niekt贸re kryteria przyznawania tego wsparcia w por贸wnaniu z poprzednimi naborami. W tym przypadku chodzi o skr贸cenie okresu podlegania ubezpieczeniu spo艂ecznemu rolnik贸w. W tegorocznym naborze wystarczy by rolnik by艂 ubezpieczony w pe艂nym zakresie, nieprzerwanie, przez co najmniej 2 miesi膮ce poprzedzaj膮ce miesi膮c z艂o偶enia wniosku o przyznanie pomocy oraz by w okresie 12 miesi臋cy poprzedzaj膮cych miesi膮c z艂o偶enia wniosku o przyznanie pomocy nie prowadzi艂 dzia艂alno艣ci potwierdzonej wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej. Bez zmian pozosta艂y inne kryteria ubiegania si臋 pomoc np. wymagana powierzchnia gospodarstwa - jego minimalna wielko艣膰 to 1 ha czy wielko艣膰 ekonomiczna gospodarstw - mniejsza ni偶 10 tys. euro. Rolnik zobowi膮zany jest r贸wnie偶, tak, jak w poprzednich naborach, do przygotowania biznesplanu i zrealizowania go. Z艂o偶one przez rolnik贸w wnioski zostan膮 poddane ocenie. Wnioskom przyznane zostan膮 punkty na podstawie kryteri贸w wyboru operacji a suma uzyskanych punkt贸w b臋dzie decydowa艂a o kolejno艣ci przys艂ugiwania pomocy.

Wsparcie na "Restrukturyzacje ma艂ych gospodarstw" ma charakter bezzwrotnej premii o wysoko艣ci 60 tys. z艂 wyp艂acanej w dw贸ch etapach. Po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy rolnik otrzymuje 80 proc. premii, a po zrealizowaniu biznesplanu pozosta艂e 20 proc. Wysoko艣膰 wydatk贸w na inwestycje w 艣rodki trwa艂e musi wynie艣膰 co najmniej 80 proc. kwoty pomocy.


Ponadto informuj臋 i偶:

- Wnioski o dop艂aty z tytu艂u zu偶ytego do siewu lub sadzenia materia艂u siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany sk艂adane s膮 do 25.06.2018 r.

Wnioski nale偶y sk艂ada膰 do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w艂a艣ciwego ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania albo siedzib臋 producenta rolnego.

-Termin sk艂adania wniosk贸w o przyznanie dop艂at bezpo艣rednich za 2018 r. zosta艂 wyd艂u偶ony do 15.06.2018 r.


Zapraszamy
w sobot臋 i niedziel臋 16-17 czerwca 2018 roku
w godz. 10-17

na XXII Kujawsko-Pomorskie DNI POLA w Grubnie ko艂o Che艂mna

oraz

Zapraszamy Pa艅stwa do wzi臋cia udzia艂u w czterdziestej pierwszej edycji

Mi臋dzynarodowe Targi Rolno-Przemys艂owe
AGRO-TECH Minikowo
,
30 czerwca 鈥 1 lipca 2018 r.

Targi AGRO-TECH maj膮 swoj膮 d艂ugoletni膮 tradycj臋 i zaliczane s膮 od wielu lat do jednych z wa偶niejszych wystaw w Polsce i najwi臋kszych w P贸艂nocnej Polsce. Dedykowane s膮 rolnikom stawiaj膮cym na nowatorskie rozwi膮zania w swoich gospodarstwach. Mi臋dzynarodowego charakteru targom, opr贸cz wszystkich licz膮cych si臋 krajowych wystawc贸w dodaj膮 firmy zagraniczne m.in. z Niemiec, Wielkiej Brytanii, W艂och, Hiszpanii, Litwy, 艁otwy, Estonii, S艂owenii, kt贸rych udzia艂 z roku na rok jest coraz wi臋kszy.


Recka Ma艂gorzata (K-P ODR Minikowo) tel.723340102Reklama
Reklama
Reklama
Reklama