Konsultacje społeczne - PKP Polskie Linie Kolejowe

Osie PKPPKP Polskie Linie Kolejowe SA planują przeprowadzenie prac na liniach kolejowych 208 i 215 przebiegających m.in. przez teren gmin: Cekcyn, Tuchola, Kęsowo oraz Śliwice. Projekt jest na wstępnym etapie i nie ma jeszcze konkretnych rozwiązań. Obecnie analizowane są warianty o różnym zakresie prac: od niewielkich modyfikacji do umozliwiających zwiększenie prędkości i ilości kursujących pociągów. W związku z powyższym PKP Polskie Linie Kolejowe SA w celu określenia potrzeb społecznych mieszkańców prowadzi badanie ankietowe. Interaktywna ankieta dostępna jest tutaj >>> oraz formie papierowej w Urzędzie Gminy Osie, pokój nr 13, w godzinach pracy urzędu tj. od 7.15 do 15.15.  Badanie ankietowe realizowane jest w ramach konsultacji społecznych dla projektu pn. Prace na pozostałych liniach kolejowych należących do alternatywnego ciągu transportowego Bydgoszcz-Trójmiasto i liniach stycznych oraz Chojnickim Węźle Kolejowym” w ramach projektu „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”.   Na prośbę PKP Polskie Linie Kolejowe SA zachęcamy mieszkańców gminy Osie do wypełnienia ankiety i udzielenia odpowiedzi na kilka pytań!

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama