Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia

W贸jt Gminy Osie informuje o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn. "Odbieranie i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych przez mieszka艅c贸w Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych i obs艂uga Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych".Osie, 07.06.2018 r.

RO艢BiGK.271.3.2018.ZP


OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi

Odbieranie i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych przez mieszka艅c贸w Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych i obs艂uga Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych.


Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 publicznych nr 500128220-N-2018 z dnia 07-06-2018 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

nie

Zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak

Numer og艂oszenia: 544079-N-2018

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych:

nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO:

Administracja samorz膮dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

Odbieranie i zagospodarowanie odpad贸w komunalnych z nieruchomo艣ci zamieszka艂ych przez mieszka艅c贸w Gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych i obs艂uga Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych.

Numer referencyjny(je偶eli dotyczy):

RO艢BiGK.271.3.2018.ZP

II.2) Rodzaj zam贸wienia:

Us艂ugi

II.3) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem niniejszego zam贸wienia jest realizacja us艂ugi odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci zamieszka艂ych na terenie gminy Osie oraz z Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych a tak偶e ich zagospodarowanie i obs艂uga Punktu Selektywnej Zbi贸rki Odpad贸w Komunalnych. 2. Us艂uga odbierania i zagospodarowania odpad贸w komunalnych b臋dzie realizowana zgodnie z: a) obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, a zw艂aszcza ustaw膮 z dnia 13 wrze艣nia 1996 r. o utrzymaniu czysto艣ci i porz膮dku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 z p贸藕n. zm.), rozporz膮dzeniami wykonawczymi do niniejszej ustawy, z ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.2018 r. poz. 21 z p贸藕n. zm. ) oraz z ustaw膮 z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 艣rodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z p贸藕n. zm.) b) obowi膮zuj膮cym w czasie trwania umowy ka偶dorazowym Regulaminem utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie gminy Osie oraz ka偶dorazow膮 uchwa艂膮 Rady Gminy Osie w sprawie szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w.

II.4) Informacja o cz臋艣ciach zam贸wienia:

Zam贸wienie by艂o podzielone na cz臋艣ci:

nie

II.5) G艂贸wny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV: 90511000-2

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) Og艂oszenie dotyczy zako艅czenia dynamicznego systemu zakup贸w: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 07/06/2018

IV.2) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia

Warto艣膰 bez VAT 873 000.00

Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 1

w tym:

liczba otrzymanych ofert od ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw: 1

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z pa艅stw nieb臋d膮cych cz艂onkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drog膮 elektroniczn膮: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie zosta艂o udzielone wykonawcom wsp贸lnie ubiegaj膮cym si臋 o udzielenie:

nie

Nazwa wykonawcy: Zak艂ad Us艂ug Komunalnych Sp. z o.o.

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: ul. Ciep艂a 4

Kod pocztowy: 86-100

Miejscowo艣膰: 艢wiecie

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest ma艂ym/艣rednim przedsi臋biorc膮: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa nie b臋d膮cego cz艂onkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO艢CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto艣膰 umowy 57 863.00

Oferta z najni偶sz膮 cen膮/kosztem 57 863.00

Oferta z najwy偶sz膮 cen膮/kosztem 57 863.00

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy/podwykonawcom: tak

Warto艣膰 lub procentowa cz臋艣膰 zam贸wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 30%

IV.8) Informacje dodatkowe:

Kwota wybranej oferty 57 863,00 z艂 brutto jest kwot膮 za us艂ug臋 miesi臋czn膮.

W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama