Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego „Wypoczynek dzieci i młodzieży”

Osie, dnia 15 czerwiec 2018 r.
OGŁOSZENIE
o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie
na realizację zadania publicznego
„Wypoczynek dzieci i młodzieży”


W dniu 14 czerwca 2018 r. do Urzędu Gminy Osie wpłynęła oferta złożona przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Pruskie na realizację zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2018, poz. 450 i 650) pod tytułem:

„Sportowe wakacje w Pruskich.”


Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, zamieszcza się ofertę:

1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.osie.pl w zakładce konkursy

2. Na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Osie

3. Na stronie internetowej www.osie.pl

Informujemy, że zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2018, poz. 450 i 650) każdy możne w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty.


Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski


Pełna treść znajduje się na stronie BIP Osie >>>>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama