Wielka przebudowa ulicy Kościuszki w Osiu

Osie, ul. Kościuszki

Jak informowaliśmy wcześniej, w Osiu trwa wielka przebudowa ulicy Kościuszki. Roboty związane są z modernizacją drogi Osie – Miedzno wraz z budową ścieżki rowerowej do Miedzna. Obecnie na ul. Kościuszki trwają prace przy wymianie kolektora kanalizacji sanitarnej oraz sieci deszczowej. Zakończono już budowę nowego kolektora wodociągowego.  Na bieżąco trwa wymiana przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.  Przed wykonawcą stoją jeszcze kolejne wyzwania: budowa chodników i nowej nawierzchni jezdni. W międzyczasie wzdłuż ulicy  ENEA S.A. planuje zmodernizować sieć energetyczną, a ENEA Oświetlenie wybudować nowe oświetlenie uliczne w obrębie chodnika po lewej stronie drogi. Mimo utrudnień związanych z dojazdem do poszczególnych domów, zlokalizowanych przy ulicy wszyscy mieszkańcy wykazują cierpliwość i zrozumienie dla zaistniałej sytuacji, stąd też wielu właścicieli parkuje swoje pojazdy u zaprzyjaźnionych osób w obrębie innych ulic.  Na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Osie - Miedzno” Gmina Osie otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w kwocie 1,75 mln złotych, natomiast cała inwestycja będzie kosztować 3,963 mln złotych. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.Reklama
Reklama
Reklama
Reklama