Informacja z otwarcia ofert na dowóz dzieci szkolnych

Wójt Gminy Osie podaje do publicznej wiadomości informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Brzezinach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na trasie Osie – Brzeziny – Nowy Jaszcz – Jaszcz – Brzeziny – Wałkowiska – Grabowa Buchta – Żur – Osie”

Osie, 12.07.2018 r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nr ROŚBiGK.271.4.2018.ZP w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Brzezinach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na trasie Osie – Brzeziny – Nowy Jaszcz – Jaszcz – Brzeziny – Wałkowiska – Grabowa Buchta – Żur – Osie”

INFORMACJA

z otwarcia ofert

Gmina Osie działając zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017, poz. 1579), przekazuje Wykonawcom informacje z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Dowóz dzieci szkolnych wraz z opieką nad nimi podczas przewozu do Szkoły Podstawowej w Brzezinach oraz Zespołu Szkół w Osiu w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na trasie Osie – Brzeziny – Nowy Jaszcz – Jaszcz – Brzeziny – Wałkowiska – Grabowa Buchta – Żur – Osie”

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego:

I) Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 35 000,00 zł brutto w roku budżetowym 2018

Termin wykonania zamówienia: od 3 września 2018 r. do 30 czerwca 2021 r.

II) Kryterium :

Kryterium I : cena,

Kryterium II : termin płatności faktury


Oferty złożone w wyznaczonym terminie :

1. ARRIVA BUS TRANSPORT POLSKA Sp. z o.o.

ul. Dąbrowskiego 8-24, 87-100 Toruń

Cena: 5,96 zł / 1km brutto

Termin płatności faktury: 30 dni

2. Transport Osobowo-Ciężarowy DARBUS

Dariusz Bocian

Brzeziny 37, 86-150 Osie

Cena: 3,21 zł / 1km brutto

Termin płatności faktury: 30 dni.


Wójt Gminy Osie

(-) Michał GrabskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama