Kąpielisko w Tleniu

Tleń kąpielisko

Sezon turystyczny w pełni, a pogoda dopisuje. Dopisują też chętni do kapieli. Zwłaszcza jeżeli jest to kapiel na strzeżonych wodach. Nasze kąpielisko w Tleniu, od początku wejścia w życie ustawy, spełnia wymagania krajowych przepisów dotyczących organizacji kąpielisk. Wdeckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Osiu, które od szeregu lat angażuje się w organizację letniego wypoczynku nad wodą współpracuje nie tylko z właścicielem kąpieliska tj. Gminą Osie, ale i organami kontrolnymi, w tym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym. Niejednokrotnie mieliśmy okazję uczestniczyć w imprezach organizowanych przez naszych WOPR-owców i przekonać się jak wielka grupa ratowników zaangażowana jest w nasze bezpieczeństwo. Patrolowanie wód, czy obserwacja osób pływających na otwartych wodach, to tylko wybrane zadania WOPR-u. Na bieżąco organizator zobowiązany jest też uzupełniać internetowy ogólnokrajowy Serwis kąpielowy >>>, w tym mierzyć i podawać np. temperaturę powietrza i wody, prędkość wiatru lub możliwość kąpieli poprzez określenie barwy wywieszonej flagi. W serwisie mamy też informacje o przydatności wody do kąpieli, której ocenę określaja pracownicy PSSE w Świeciu na podstawie regularnych badań wody.  Nad bezpieczeństwem sanitarnym kąpieliska czuwa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świeciu. Wysokie wymagania stawiane kąpieliskom sprawiają, że w naszym powiecie ta forma funkcjonuje tylko na kapielisku w Tleniu i nad J. Deczno koło Świecia.


Tak wyglądało kapielisko w Tleniu podczas tegorocznego Dnia Dziecka. Więcej zdjęć z tej imprezy możesz zobaczyć tutaj >>>.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama