Informacja o terminie Sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuję, że w dniu 25 lipca 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy Osie

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018-2023,

c) ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków,

d) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Osie,

e) przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

f) zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Osie spółkom wodnym, trybu
postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

7. Wolne wnioski i dyskusja.

8. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Roman WaśkowskiReklama
Reklama
Reklama
Reklama