Og艂oszenie o udzieleniu zam贸wienia

W贸jt Gminy Osie informuje o udzieleniu zam贸wienia publicznego pn. "Dow贸z dzieci szkolnych wraz z opiek膮 nad nimi podczas przewozu do Szko艂y Podstawowej w Brzezinach oraz Zespo艂u Szk贸艂 w Osiu w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na trasie Osie 鈥 Brzeziny 鈥 Nowy Jaszcz 鈥 Jaszcz 鈥 Brzeziny 鈥 Wa艂kowiska 鈥 Grabowa Buchta 鈥 呕ur 鈥 Osie"


Osie, 30.07.2018 r.

RO艢BiGK.271.4.2018.ZP

OG艁OSZENIE O UDZIELENIU ZAM脫WIENIA - Us艂ugi

Dow贸z dzieci szkolnych wraz z opiek膮 nad nimi podczas przewozu do Szko艂y Podstawowej w Brzezinach oraz Zespo艂u Szk贸艂 w Osiu w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na trasie Osie 鈥 Brzeziny 鈥 Nowy Jaszcz 鈥 Jaszcz 鈥 Brzeziny 鈥 Wa艂kowiska 鈥 Grabowa Buchta 鈥 呕ur 鈥 Osie.

Og艂oszenie zamieszczone w Biuletynie zam贸wie艅 publicznych pod nr 500179651-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.

Zamieszczanie og艂oszenia: obowi膮zkowe

Og艂oszenie dotyczy: zam贸wienia publicznego

Zam贸wienie dotyczy projektu lub programu wsp贸艂finansowanego ze 艣rodk贸w Unii Europejskiej

nie

Zam贸wienie by艂o przedmiotem og艂oszenia w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych: tak

Numer og艂oszenia: 581883-N-2018

Og艂oszenie o zmianie og艂oszenia zosta艂o zamieszczone w Biuletynie Zam贸wie艅 Publicznych:nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ膭CY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Osie, Krajowy numer identyfikacyjny 9235104400000, ul. Dworcowa 6, 86150 Osie, woj. kujawsko-pomorskie, pa艅stwo Polska, tel. 523 329 540, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj膮cymi. W przegl膮darce musi by膰 w艂膮czona obs艂uga JavaScript, 偶eby go zobaczy膰. , faks 523 329 540.

Adres strony internetowej (url): www.osie.pl, www.bip.osie.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ膭CEGO:

Administracja samorz膮dowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM脫WIENIA

II.1) Nazwa nadana zam贸wieniu przez zamawiaj膮cego:

Dow贸z dzieci szkolnych wraz z opiek膮 nad nimi podczas przewozu do Szko艂y Podstawowej w Brzezinach oraz Zespo艂u Szk贸艂 w Osiu w roku szkolnym 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 na trasie Osie 鈥 Brzeziny 鈥 Nowy Jaszcz 鈥 Jaszcz 鈥 Brzeziny 鈥 Wa艂kowiska 鈥 Grabowa Buchta 鈥 呕ur 鈥 Osie.

Numer referencyjny(je偶eli dotyczy):

RO艢BiGK.271.4.2018.ZP

II.2) Rodzaj zam贸wienia:

Us艂ugi

II.3) Kr贸tki opis przedmiotu zam贸wienia (wielko艣膰, zakres, rodzaj i ilo艣膰 dostaw, us艂ug lub rob贸t budowlanych lub okre艣lenie zapotrzebowania i wymaga艅 ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre艣lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us艂ug臋 lub roboty budowlane:

Przedmiotem zam贸wienia jest us艂uga transportowa polegaj膮ca na dowozie i odwozie dzieci szkolnych wraz z opiek膮 nad nimi przez dodatkowego opiekuna do i z Szko艂y Podstawowej w Brzezinach oraz Zespo艂u Szk贸艂 w Osiu na i z zaj臋膰 szkolnych zgodne z planem zaj臋膰 tych plac贸wek. Us艂uga ma by膰 wykonywana 艣rodkiem transportu osobowego umo偶liwiaj膮cego przew贸z minimum 40 os贸b. Przewidywana 艣rednio dzienna ilo艣膰 kurs贸w na trasie wynosi: dwa dowozy i dwa odwozy, a przewidywana ilo艣膰 kilometr贸w wynosi 125 .W zale偶no艣ci od potrzeb - organizacji zaj臋膰 w szko艂ach w danym dniu ilo艣膰 kurs贸w i kilometr贸w mo偶e ulega膰 zmianie. Us艂uga wykonywana b臋dzie w trakcie trwania zaj臋膰 w roku szkolnym w latach 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021. Koordynatorem przewoz贸w jest Urz膮d Gminy Osie w imieniu kt贸rego dzia艂aj膮 dyrektorzy: Szko艂y Podstawowej w Brzezinach oraz dyrektor Zespo艂u Szk贸艂 w Osiu , kt贸rzy b臋d膮 jednocze艣nie potwierdza膰 rzeczywist膮 ilo艣膰 wykonanej us艂ugi - przejechanych kilometr贸w oraz nadzorowali prawid艂owo艣膰 wykonywanej us艂ugi zgodnie z umow膮 oraz SIWZ i z zarz膮dzeniem nr 210/10 W贸jta Gminy Osie z dnia 9 lipca 2010 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu dowozu uczni贸w w gminie Osie (zarz膮dzenie nr 210/10 dost臋pne jest na stronie internetowej www.bip.osie.pl) . Dowo偶enie do Szko艂y Podstawowej w Brzezinach oraz Zespo艂u Szk贸艂 w Osiu na zaj臋cia szkolne i odwo偶enie b臋dzie si臋 odbywa膰 zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektor贸w tych plac贸wek. Dok艂adana ilo艣膰 uczni贸w b臋dzie podana przez Dyrektor贸w. Wykonawca zobowi膮zany jest na w艂asny koszt: a) utrzyma膰 w nale偶ytym stanie technicznym, porz膮dku i czysto艣ci autobus, b) przestrzega膰 przepisy BHP i p.po偶, c) ubezpieczy膰 autobus i dzieci na czas przewoz贸w z tytu艂u szk贸d, kt贸re mog膮 powsta膰 w zwi膮zku z okre艣lonymi zdarzeniami losowymi, d) ubezpieczy膰 si臋 od odpowiedzialno艣ci cywilnej za szkody, kt贸re mog膮 wynikn膮膰 w zwi膮zku z wykonywaniem zam贸wienia, e) oznaczy膰 autobus na czas przewoz贸w, 偶e wykorzystywany jest do transportu dzieci szkolnych.

II.4) Informacja o cz臋艣ciach zam贸wienia:

Zam贸wienie by艂o podzielone na cz臋艣ci: nie

II.5) G艂贸wny Kod CPV: 60000000-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM脫WIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Og艂oszenie dotyczy zako艅czenia dynamicznego systemu zakup贸w: nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM脫WIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM脫WIENIA: 27/07/2018

IV.2) Ca艂kowita warto艣膰 zam贸wienia

Warto艣膰 bez VAT 220308.69

Waluta pl

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert: 2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od ma艂ych i 艣rednich przedsi臋biorstw: 2

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z innych pa艅stw cz艂onkowskich Unii Europejskiej: 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawc贸w z pa艅stw nieb臋d膮cych cz艂onkami Unii Europejskiej: 0

liczba ofert otrzymanych drog膮 elektroniczn膮: 0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT脫REMU UDZIELONO ZAM脫WIENIA

Zam贸wienie zosta艂o udzielone wykonawcom wsp贸lnie ubiegaj膮cym si臋 o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy: Transport Osobowo-Ci臋偶arowy DARBUS Dariusz Bocian

Email wykonawcy:

Adres pocztowy: Brzeziny 37

Kod pocztowy: 86-150

Miejscowo艣膰: Osie

Kraj/woj.: kujawsko - pomorskie

Wykonawca jest ma艂ym/艣rednim przedsi臋biorc膮: tak

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa cz艂onkowskiego Unii Europejskiej: nie

Wykonawca pochodzi z innego pa艅stwa nie b臋d膮cego cz艂onkiem Unii Europejskiej: nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO艢CI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI呕SZ膭 I NAJWY呕SZ膭 CEN膭/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/warto艣膰 umowy 3.21

Oferta z najni偶sz膮 cen膮/kosztem 3.21

Oferta z najwy偶sz膮 cen膮/kosztem 5.96

Waluta: pl

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz臋艣ci zam贸wienia podwykonawcy/podwykonawcom: nie

Warto艣膰 lub procentowa cz臋艣膰 zam贸wienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM脫WIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OG艁OSZENIA, ZAM脫WIENIA Z WOLNEJ R臉KI ALBO ZAPYTANIA O CEN臉

IV.9.1) Podstawa prawna

Post臋powanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

W贸jt Gminy Osie
(-) Micha艂 Grabski

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama