Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 4 września 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Osie.

Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuję, że w dniu 4 września 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Informacje z wykonania budżetu Gminy Osie za I półrocze 2018 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 roku

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,

b) gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2019-2021,

c) przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.

8. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Osie

9. Informacja z działalności Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zakończenie obrad sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama