Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, 偶e w dniu 4 wrze艣nia 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXXI Sesja Rady Gminy Osie.

Poni偶ej pe艂na tre艣膰 og艂oszenia wraz z porz膮dkiem obrad:

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Osie uprzejmie informuj臋, 偶e w dniu 4 wrze艣nia 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXXI Sesja Rady Gminy Osie.

Porz膮dek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyj臋cie protoko艂u z ostatniej sesji

4. Zg艂aszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja W贸jta Gminy

6. Informacje z wykonania bud偶etu Gminy Osie za I p贸艂rocze 2018 r., o kszta艂towaniu si臋 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Osie oraz realizacji przedsi臋wzi臋膰 za I p贸艂rocze 2018 roku

7. Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:

a) dokonania zmian w bud偶ecie gminy Osie na 2018 rok,

b) gminnego programu wspierania rodziny w gminie Osie na lata 2019-2021,

c) przyj臋cia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Osie na lata 2017-2023.

8. Informacja Komendanta Gminnego Ochrony Przeciwpo偶arowej Gminy Osie

9. Informacja z dzia艂alno艣ci Wdeckiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego

10. Wolne wnioski i dyskusja

11. Zako艅czenie obrad sesji


Przewodnicz膮cy Rady Gminy

Roman Wa艣kowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama