Informacja dla rolników - susza

OsieMichał Grabski - Wójt Gminy Osie zawiadamia rolników z terenu naszej gminy, że w dniu 6 września 2018 r. powołana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego Komisja ds. Oszacowania Skutków Suszy na terenie Gminy Osie przekazała do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy indywidualne protokoły i protokół zbiorczy z szacowania szkód. Zgodnie z informacją ARiMR producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy. Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa >>>

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama