Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Osie ogłasza o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi, dotyczących wyrażenia opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2019 rok.


Ogłoszenie Wójta Gminy Osie

o przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi

Na podstawie uchwały Nr XXXIV/221/10 Rady Gminy Osie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji ogłaszam konsultacje:


1. Cel i przedmiot konsultacji:

• wyrażenie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Osie na 2019 rok.

2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji:

• rozpoczęcie konsultacji 28 września 2018 r.

• zakończenie 8 października 2018 r.

• termin składania uwag i opinii – do 8 października 2018 r.

3. Forma i zasięg terytorialny konsultacji:

• w konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Osie, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

• konsultacje przeprowadza się w formie przyjmowania uwag w siedzibie Urzędu Gminy Osie ul. Dworcowa 6, 86-150 Osie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

4. Adres strony internetowej, na której zamieszczono projekt dokumentu:

Projekt programu znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osie:

http://www.bip.osie.pl w zakładce „Obwieszczenia i ogłoszenia” oraz na stronie gminy Osie www.osie.pl.


Osie, dnia 21 września 2018 r.


Projekt uchwały z programem >>>>>>

Formularz konsultacji >>>>>>


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama