Przekazanie sprzętu dla jednostek OSP

OSP OsieW dniu 14 września 2018 r. w Sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu Michał Grabski - Wójt Gminy Osie wraz z Mirosławem Nagórskim – Komendantem Ochrony Przeciwpożarowej Gminy Osie przekazał na ręce strażaków z Ochotniczych Straży Pożarnych w Osiu, Brzezinach i Łążku nowy sprzęt ratujący zdrowie i życie ludzkie. W obecności Andrzeja Kowalskiego – radnego Powiatu Świeckiego oraz Andrzeja Sitkiewicza – Skarbnika Gminy Osie poszczególne delegacje naszych OSP odebrały dedykowany im sprzęt ratownictwa drogowego – bosak teleskopowy, piły motorowe, osłony dla kierowcy i pasażera, rozwieraki i latarki akumulatorowe. Przekazany strażakom sprzęt został zakupiony ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości. Na zadanie to Gmina Osie otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 tys. zł. przy udziale własnym 1%. Środki te zastały w całości przeznaczone na zakup wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz naszych jednostek OSP. - Strażakom życzę, by ten sprzęt nie był im nigdy potrzebny, ale kiedy będą musieli go użyć, niech uratuje czyjeś życie - podsumował uroczystość Michał Grabski.

Oficjalne przekazanie sprzętu ratownictwa medycznego jednostkom OSP było finalnym etapem wcześniejszych działań, które rozpoczęły się zaproszeniem Ministra Sprawiedliwości dla jednostek samorządu terytorialnego do składania wniosków do Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem realizowanego w ramach Funduszu Sprawiedliwości. Zgodnie w wymogami umowy dotyczącej powierzenia Gminie Osie realizacji zadań z Funduszu Sprawiedliwości sprzęt został opatrzony logami Funduszu Sprawiedliwości i Ministerstwa Sprawiedliwości oraz oznaczony klauzulą „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.


Tekst i fot. MJL


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama