Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, że w dniu 2 października 2018 r. o godz. 15:30 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Osie. Poniżej pełna treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad:


Przewodniczący Rady Gminy Osie uprzejmie informuję, że w dniu 2 października 2018 r. o godz. 15 30 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Osiu odbędzie się XXXII Sesja Rady Gminy Osie.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji

4. Zgłaszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja Wójta Gminy

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) dokonania zmian w budżecie gminy Osie na 2018 rok,

b) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Osie na lata 2018 - 2023

c) wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości

d) zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Brzęki im. Zygmunta Czubińskiego”

e) zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Ciche”

f) przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu na Uchwałę Nr XIII/100/16 Rady Gminy Osie z dnia 28 czerwca 2016 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osie

7. Informacja Wójta Gminy o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2017/2018.

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zakończenie obrad sesji


Przewodniczący Rady Gminy

Roman Waśkowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama