Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Świeciu informuje, że zgodnie z rozporządzeniem MRiRW z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. Nr 205, poz. 2102 z póź. zm.) zwierzęta poddawane ubojowi poza ubojnią na użytek własny powinny być uśmiercane przez osoby, które odbyły szkolenie w tym zakresie zorganizowane przez powiatowego lekarza weterynarii. Szkolenie jest bezpłatne i kończy się wydaniem zaświadczenia. W związku z powyższym osoby zainteresowane ww. szkoleniem proszę o zgłoszenie się do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 195a – tel. 52 331 14 24 do dnia 31 października 2018 r.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama