Dofinansowanie z programu "Czyste powietrze"

Osie czyste powietrzeW dniu wczorajszym (7.10.2018 r.) w Gminnym Ośrodku Kultury w Osiu odbyło się szkolenie dla mieszkańców naszej gminy zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania na termomodernizację lub wymianę pieca. Szkolenie poprowadził Artur Farbiszewski z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Prowadzący szczegółowo omówił zasady programu oraz warunki skorzystania z dotacji lub kredytu. Przedstawił również wniosek o dofinansowanie i zasady jego wypełniania. Wszystkich chętnych do skorzystania z pomocy zewnętrzej przy wymianie pieca lub prac termomodernizacyjnych w budynkach istniejących i nowobudowanych prosimy o zapoznanie się z programem Czyste powietrze na stronie internetowej WFOŚiGW w Toruniu >>>. Tam też uzyskamy dostęp do wniosku o dofinansowanie.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

Program przewiduje dofinansowanie w postaci dotacji lub/i pożyczki m.in. na:

  • wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) oraz zakup i montaż nowych źródeł ciepła, spełniających wymagania programu,
  • docieplenie przegród budynku,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
  • instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej)
  • montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepłafot. MJL

 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama