Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Osie uprzejmie informuje, 偶e w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXXIII Sesja Rady Gminy Osie. Poni偶ej pe艂na tre艣膰 og艂oszenia wraz z porz膮dkiem obrad:


Informacja o terminie sesji Rady Gminy

Przewodnicz膮cy Rady Gminy Osie uprzejmie informuj臋, 偶e w dniu 15 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w sali Gminnego O艣rodka Kultury w Osiu odb臋dzie si臋 XXXIII Sesja Rady Gminy Osie.

Porz膮dek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad sesji

2. Stwierdzenie quorum

3. Przyj臋cie protoko艂u z ostatniej sesji

4. Zg艂aszanie interpelacji przez radnych

5. Informacja W贸jta Gminy

6. Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:

a) obni偶enia 艣redniej ceny skupu 偶yta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019

b) uchwalenia Statutu gminy Osie

c) uchwalenia rocznego programu wsp贸艂pracy z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie na terenie gminy Osie na 2019 rok

d) ustalenia stawek op艂at za zaj臋cie pasa drogowego

e) przyst膮pienia do sporz膮dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu dzia艂ek o nr 192/4, 192/7, 197/1 po艂o偶onej w m. Osie, obr臋b ewidencyjny Osie, gm. Osie

7. Przed艂o偶enie sprawozda艅 przewodnicz膮cych komisji z dzia艂alno艣ci komisji sta艂ych Rady Gminy Osie za 2018 r.

8. Wolne wnioski i dyskusja

9. Zako艅czenie obrad sesji


Przewodnicz膮cy Rady Gminy
(-) Roman Wa艣kowski


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama