Komunikat Inspektora Sanitarnego w Świeciu

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznym w Tleniu w punkcie poboru Dom Seniora „Tucholanka”, ul. Bydgoska 4, Tleń, stwierdzono podwyższoną ogólną liczbę mikroorganizmów w 22 °C. Mikroorganizmy te nie stwarzają istotnego zagrożenia zdrowia dla konsumentów. Woda nadaje się do spożycia i na potrzeby gospodarcze.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczanej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świeciu stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia do czasu uzyskania prawidłowych wyników badań wody.

Uwaga: wodę przeznaczoną do spożycia i przygotowania posiłków dla niemowląt i dzieci do lat 2, oraz osób ze znacznie obniżoną odpornością (np. transplantacje, chemioterapia, chorych na AIDS) należy gotować przez minimum 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania pozostawić do ostudzenia.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.


Reklama
Reklama
Reklama
Reklama